maanantai 5. syyskuuta 2011

Syksy on uusien alkujen aikaa

Lomanjälkeinen elämä alkoi niin intensiivisesti, että heinäkuu tuntuu olevan kaukana menneisyydessä. Elokuun suunnittelutyö olikin entistä syvällisempää asioiden, tehtävien ja resurssien järjestämistä. ISOverstaan tiimissä on opeteltu rohkeasti uusia tehtäviä ja heittäydytty uudenlaisiin rooleihin. Muutimme myös uusiin tiloihin Kuopion kouluviraston piharakennukseen, peruskorjattuun puurakennukseen. Samalla on tehty fyysistä järjestämistä, purettu laatikoita ja laitettu tavaroita paikoilleen. Mitä tarvitaan jatkossa ja mistä olisi aika luopua?

Viimeviikkoisen ’kouskuttamispäivän’ myötä ISOverstaan lukuvuosi on virallisesti avattu. Tällä kertaa paneuduimme ISOverstaan ajankohtaisten teemojen lisäksi osaamisen johtamiseen. Samalla pohdimme koulun toimintakulttuuria ja sen muutosta Satu Roosin luotsaamana. Muutoshaasteisiin liittyen kävimme aktiivista keskustelua siitä, mikä suomalaisessa koulukulttuurissa on luovuttamatonta, säilynyt aikojen saatossa. Rakenteiden, ympäristöjen, menetelmien ja sisältöjen muuttuessa keskeiseksi nähtiin itse opettajuus, joka on aidosti kiinnostunut oppijasta ja oppimisesta. Persoonallaan, asiantuntijuudellaan ja esimerkillään opettaja myös innostaa oppimiseen ja jatkuvaan uudistumiseen. Toisesta välittäminen korostuu entisestään tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Ryhmäpohdinnoissa tulevaisuuden muutoskeinoiksi nousivat erityisesti osaamisen uudistuminen, henkisten voimavarojen kasvattaminen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus. Alustuksessaan Satu vertasi uuden taidon opettelua polkupyörällä ajamiseen. Ensiksi tarvitaan tietysti tietoa toimintaperiaatteista, ohjattua harjoittelua ja toisten kokemusten kuuntelemista. Pyörällä ajo on kuitenkin aloitettava ihan itse, silläkin riskillä, että aluksi voi tapahtua kompurointia ja kaatumistakin. Siinä tarvitsemme rohkeutta, kärsivällisyyttä ja riskinottoa sekä virheitä sietävää ilmapiiriä. Muutos on oppimista ja oppiminen muutosta. Toimintakulttuurin muutos alkaa siitä, että muutan itse omaa toimintaani ja tuen työyhteisöäni muutoksessa.

ISOverstaan kehittämistyötä tehdään yhteisöllisesti erilaisissa kehittämisryhmissä johtoryhmän luotsaamana. Uuden lukuvuoden myötä on käynnistynyt uusi ryhmä. ISOvipu on perustettu ammatillisen koulutuksen kehittämisryhmäksi ISOverstaassa. Elokuussa kokoonnuimme Pohjois-Karjalan ammattiopiston Linnunniemessä.
Suomalainen koulukenttä on monien muutoshaasteiden edessä. Miten voisimme ISOverstaassa entistä tehokkaammin tukea oppilaitoksia muutosten tuulten puhaltaessa? Osaamisen uusissa haasteissa tarvitaan edelleen monipuolista ja joustavaa täydennyskoulutusta, mutta myös vertaistukea ja valmennusta, mentorointitoimintaa ja yhteisöllistä jakamista. Avainrooliin nousevat myös alueelliset asiantuntijat ja kouluttajat, jotka jalostavat ja levittävät osaamistaan omilla lähialueillaan.

keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

Kesäloman kynnyksellä

ISOverstaassa on takana toimintarikas lukuvuosi. Aktiivisen kehittämisen ja vilkkaan verkostotoiminnan syyksi voisi laittaa senkin, että kirjoittelu ja dokumentointi on nyt jäänyt vähemmälle.

Viime viikolla laskin toimintaa kuvaavia tilastoja lukuvuosikatsaukseen. Osaava- ja virtuaaliluokkahankkeiden vauhdittamana suunniteltiin ja toteutettiin yhteensä 135 koulutustilaisuutta, joihin osallistui ennätysmäärä kouluväkeä (1800 osallistumista). Toteutumatietoja tärkeämpää on kuitenkin vaikuttavuus. Miten saatu oppi jalkautuu arkityöhön edistäen uudistuvan toimintakulttuurin kehittymistä koko työyhteisössä? Keskeistä on motivaatio, henkilökohtainen suhde omaan työhön ja jatkuvaan oppimiseen osana työyhteisöä. Motivaation ja innostuksen yhdeksi lähteeksi on koettu kollegiaaliset tapaamiset ja yhteisöt. Lukuvuoden aikana järjestettiinkin useita koulutusala- ja aineryhmäseminaareja, joiden yhteydessä perustettiin facebook-ryhmiä vertaisyhteisöiksi ja asiantuntijaverkostoiksi. Jatkuvana haasteena on, miten verkostoyhteistyöllä voisimme entistä paremmin tukea osaamisen kehittymisen prosesseja oppilaitoksissa.

ISOverstaan keskeinen palvelu ja jakamisen väylä on yhteinen verkko-opetustarjonta. Kulunut lukuvuosi on ollut ennätyksellinen niin tarjonnan (415) kuin hyödyntämisenkin (1318) osalta. Verkkokurssien hyödyntäminen on kasvanut yli 50 % edellisestä lukuvuodesta. Joustavat ja yksilölliset opinpolut ovat toteutuneet usealle opiskelijalle verkko-opintojen kautta. Verkko-opiskelun taidot ovat myös tärkeitä kansalaisvalmiuksia jatko-opintoja ja työelämää varten. Kevään aikana valmisteltiin yhdessä opinto-ohjaajien kanssa verkko-opiskeluopasta, joka jatkossa toimii ohjauksen välineenä oppilaitoksissa. Talvella valmistuneet verkko-opetuksen laatukriteerit osaltaan edistävät verkko-opetuksen jatkuvaa kehittymistä niin osaamisen, sisältöjen, ohjauksen kuin hallinnoinninkin osalta. Tulevaisuuden haasteena on erityisesti ammatillisen koulutuksen ominaispiirteiden huomioiminen ammatillisen verkko-opetustarjonnan monipuolistamiseksi.

Verkostoyhteistyötä ja luottamusta rakennettiin perinteisissä aluetapaamisissa eri maakuntien oppilaitoksissa. Kevään huipentumana toteutettiin Benchmarking-turnee Kainuusta Hankoon monipuolisine vierailuineen ja seminaariohjelmineen. Kuvia, tarinoita ja videoita keräsimme mobiilisti pitkin matkaa posterous-blogiin ja Qik-palveluun tai ISOarkistoon, joten ohjelmaan saattoi osallistua myös ’etänä’. Samalla saimme uuden kokemuksen opintomatkan raportoinnista matkan varrelta. Seminaarin aineistot tallensimme ISOverstaan koulutusmateriaaleihin.

Paluumatkan palautekeskustelussa bussimatkalaiset toivoivat vastaavaa reissua lukuvuosittain tai ainakin joka toinen vuosi.
Tänään nimitetään Suomeen uusi hallitus, jonka neuvottelulinjaukset merkitsevät koulutuskentälle jatkuvasti nopeutuvaa muutosta, uusia mahdollisuuksia, mutta samalla kovia haasteita säästöohjelmineen. Tavoitteenahan on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Uudet tuulet puhaltavat. Otetaan ne luottavaisesti vastaan, avoimesti ja rohkeasti!

Leppoisaa juhannusta ja virkistävää kesälomaa kaikille!

keskiviikko 13. huhtikuuta 2011

Tuotantoluokkakoulutus Iisalmen lyseon lukiolla 13.4.2011

Tänään oli tuotantoluokkakoulutusta Iisalmen lyseon lukiolla. Paikalla oli Vieremän, Sonkajärven, Iisalmen ja Kiuruveden lukion opettajia/rehtoreita. Koulutus meni hyvin kevyttä huumoria ilmassa pitäen. Martti Heinonen innostuikin kertomaan muutamia vitsejä, jotka pitivät mielen virkeänä. Tässäkin huomasin uutena asiana kuinka koulutusta voi keventää ja saada siitä hieman mielenkiintoisemman. Kiitokset Martille! Oli kiva kuulla myös MAHIS-hankkeen mahdollisuuksista opiskelijalle.

Aamupäivällä käytiin aika paljon koulutus ja keskustelupohjalta läpi ISOverstasta. Pääaiheita oli ISOaitta ja Virtuaaliluokka-palvelut.

Sain koulutukselle hyvää pohjaa, kun meillä oli rautainen tallenteiden tekijä Kiuruveden lukiolta, Tommi Tikka. Tommi kertoi hyvin käytänteitä, joita hän hyödyntää oppitunilla tallenteita tehdessä. Käytänteistä poiki hyviä tarinoita, joita aion levittää myöhemmissä koulutuksissa. Tommi toi myös hienosti esille alkuvaiheen kynnykset, joita hän kohtasi tallenteiden tekoa aloitellessa. Yksi Tommin kommenteista oli se, että jos laitteet tai ohjelmistot ei toimi, niin laitteet lentää äkkiä ikkunasta ulos :) Noh, näinhän se pitää olla, että tekniikan pitää toimia, vaikka joskus joutuu tekniikankin parissa painimaan, kun tulee uusia laitteita ja ohjelmistot muuttuvat jonkin verran. Tämä aiheuttaa joskus ristiriitoja, koska tuotantoluokan "palikoita" on useita ja näiden yhteensovittaminen onkin joskus erittäin haasteellista.

Lähdin Tommin aloitteesta vetämään iltapäivän koulutusta enemmän konkreettisen käyttämisen suuntaan. Eli, miten saadaan tehtyä helposti yksinkertainen, mutta kuitenkin monipuolisesti medialaitteita hyödyntäen hyvä oppituntitallenne Wirecast-ohjelmalla. Kävin Wirecast-ohjelmasta vain oikeasti tarvittavat toiminnot läpi ja tämä näytti purevan aika hyvin. Karsin koulutuksesta Wirecastin toimintoja, joita olen normaalisti käynyt koulutuksissa läpi, ettei opettajat tukehtuisi liian yksityiskohtaisiin toimintoihin. Perään tietysti kävin läpi tallenteiden siirto-ohjelman, Virtuaaliope. Tommi kuvaili omia kokemuksiaan, että hän tallensi matematiikan tehtäviä ja ratkaisuja alynäytöllä ja tämä oli hänen tarve. Tarpeen perusteella koottiin Tommille sellainen karsittu tuotantoluokka, johon otettiin vain ne osat joita tarvitaan. Sitten kun peruslaitteisto oli kasassa, Tommi alkoi tehdä tallenteita ja huomasi, että tämähän peräti toimii. Tommi alkoi tehdä tallenteita enemmän ja kertoi, että sitä mukaa, kun tallenteita tekee ja homma rutinoituu, nälkä alkaa kasvamaan. Kun nälkä alkaa kasvamaan, veikkaan, että tämä on mahtava tilanne alkaa rikastamaan omaa opetustaan ja antaa tallenteiden tekemiseen aivan uuden innovatiivisen oppimisnäkökulman. Tänä päivänä Tommi on selvästi rutinoitunut tallenteiden tekijä, jota ei oppitunnin tallentaminen hetkauta.

Kävin koulutuksessa asioita läpi aika paljon käyttäjän näkökulmasta. Ongelmatilanteita otin myös aika paljon esiin, mitä voi tulla matkanvarrella sekä palvelujen käyttämiseen tarvittavat laitteet, ohjelmistot yms. kriteerit. Kävin myös virtuaaliluokka-palveluihin liittyvät termit läpi (tuotantoluokka, virtuaalitila yms.), joita käytämme. Nämä tuntuikin olevan tarpeen käydä läpi.

Koulutuksesta jäi minulle hyvä mieli ja kiitos Leilalle palautteesta! Se kannustaa ja auttaa minua kehittämään omaa osaamistani myös kouluttajan roolissa. Opin itsekin paljon aina koulutusreissuilla. On kuitenkin tultava meille myös kriittistä palautetta, joka auttaa taas kehittämään esim. palveluja eteenpäin. Tommille kiitos palautteesta ja kiva kuulla, että tekniikka toimii kuin junan vessa vaikka alussa meinasi tekniikka temputella, mutta ei ole puhelin pirissyt Tommin osalta, kop kop kop (puuta). Oli kiva myös kuulla, että Iisalmessa aletaan nyt oikeasti käyttämään tuotantoluokkaa. Ensin tarvitaan kyllä päivittää se luokka tähän päivään. Vieremän lukiollakin odotetaan uutta tuotantoluokkaa.

Ainoa asia mikä minulla tuli matkalla mieleen etten muistanut kertoa oli se, että aloittakaa tekemään tallenteita ihan vaikka huvin vuoksi siinä oppitunnin rinnalla. Vaikka se tallenne menisi puihin, sitä ei tarvitse viedä ISOarkistoon vaan sen voi poistaa sieltä c:/data -kansiosta. Jotkut opettajat ovat lähteneet tekemään tällä tavalla ja lopulta laitteisto ja tallenteen teko tulee tutuksi.

Suuret kiitokset Martille ja kaikille osallistujille. Toivotan kaikille hyvää ja aurinkoista kevättä.

ps. Muistakaa kotiläksy :) (ISOverstaan etusivun uutisissa "Opettajien ja oppilaiden haastattelu")

Harri

perjantai 25. maaliskuuta 2011

Vertaistukena toinen toisillemme - “Ilo auttaa toista”

Toimimme usein vertaistukena toinen toisillemme lähes huomaamatta. Osa meistä on kuitenkin nimetty vertaistukitoimintaan, kuten ISOverstaan verstastuet. Verstastuen roolina on toimia oppilaitoksen ISOverstas-yhteyshenkilönä erityisesti Moodle-asioissa ja auttaa ISOverstaan palveluiden käyttöönotossa.

Vertaistukena toimiessa ollaan tasavertaisia toinen toisillemme. Kouluttaja Satu Roosia vapaasti mukaellen vertaistuen roolina on tunnistaa toisen maailma, ymmärtää kollegan ongelma, tarjota erilaisia ratkaisuja ja tukea kollegaa tukitilanteeseen sopivalla tyylillä - “käyttää oikeaa taajuutta ja pysyä samalla kanavalla”.

ISOverstas on perinteisesti järjestänyt syksyisin ISOverstaan kaikille verstastukiopettajille yhteisen kehittämispäivän heti lukuvuoden alussa. Tänä keväänä jatkettiin kollegan tukena toimivien henkilöiden tukemista järjestämällä lisäksi alueellisia valmennuspäiviä Savonlinnassa, Kajaanissa, Polvijärvellä ja Järvenpäässä. Mukaan kutsuttiin nimettyjen verstastukien lisäksi myös aktiivisia verkko-opettajia. Verstastuki- ja verkko-opettajien valmennuspäivässä kirkastettiin vertaistuen toimintaa sekä perehdyttiin mm. vuorvaikutustyyleihin osana toisen ihmisen kohtaamista. Lisäksi pohdittiin kollegiaalisen tuen tarpeita, muotoja ja kuormittavuutta. Iltapäivän työpajassa syvennettiin verkkotyökalujen käyttöä.

Vertaistukena toimivat henkilöt kokivat, että mielenkiintoisinta on päästä näkemään koko koulun toimintaa. Vertaistuet oppivat itsekin nähdessään uusia tapoja tehdä opetustyötä ja erilaisia verkkokursseja. Erityisen antoisaa on yhdessä asioiden selvittäminen “ison tuntemattoman möhkäleen pilkkomista pikku hiljaa pienempiin ja selkeämpiin osiin”. Vertaistukena toiminen mahdollistaa myös oman ammatillisen kasvun ihan uudella tavalla.

Vertaistukena toimiessa onnistumisen kokemukset syntyvät siitä kun verkko-opetuksesta innostumaan saatu opettaja levittää asiaa entisestään ympärilleen - lumipalloefektiä parhaimmillaan! Onnistumisen ilo syntyy ennenkaikkea toisen auttamisesta. Vertaistukena toimiessa kaikkea ei tarvitse osata, vastauksia syntyy yhdessä etsimällä, kysymällä ja tekemällä. Sen, että kaikkea ei tarvitse osata - on kuitenkin monen vaikea hyväksyä.

Vertaistukena toimiminen on ennen kaikkea etenemistä tarpeiden ja tilanteen mukaan. Kiinnostuksen herättäminen uuteen opittavaan asiaan on tärkeää. Vertaistuen roolissa toimitaan yli ainerajojen. Kullakin opettajalla on vahva osaaminen omasta aineesta, verstastuella taas tahto auttaa, kuunnella ja tukea kollegaa.

Haasteena vertaistukena toimivat kokivat erityisesti sen, miten saadaan epävarmat käyttäjät suhtautumaan erilaisiin sovelluksiin ja asetuksiin ennakkoluulottomasti ja rennosti. Lisäksi meistä opettajistakaan moni ei aina tahtoisi malttaa kuunnella ja keskittyä selvittämään asiaa. Haasteena on myös se, miten saadaan kollegoiden kiinnostus herämään verkko-opetukseen ja muihin uusiin opetuksen uudistuksiin.

Sananlasku sanoo, että köydellä ei voi työntää. Kuinka soutaa vastatuuleen? Ei pidä rehkiä itseään hengiltä, vaan käyttää airoja oikealla hetkellä. Vertaistuen “neuvontavartin” ajoittaminen sopivaan hetkeen voi pitää sopivaa puhuria yllä verkkomaailmaan ja uuden oppimiseen. 

sunnuntai 6. helmikuuta 2011

Osaamisen vahvistamista uusin menetelmin

Kovin pitkälle hurahti uusi vuosi 2011 ilman ISOverstaan blogikirjoituksia. Vuodenvaihde tilinpäätöksineen, vuosikertomuksineen ja toimintasuunnitelmineen on ollut kiireistä, mutta samalla aktiivista uusien alkujen aikaa.

Viime viikolla kokoontui ISOverstaan uudistunut johtoryhmä luotsaamaan alkaneen vuoden verkostotoimintaa. Kokouksessa esittelimme kokemuksia menneeltä vuodelta ja suunnitelmia alkaneelle vuodelle. Ensimmäisen kerran tuotimme myös strategian toteutumista kuvaavan arviointiraportin, johon kokosimme keskeisiä arviointituloksia ja toteutumatietoja vuodelta 2010. Arviointiraportin kehittämisehdotukset tarjosivat pohjan uuden toimintasuunnitelman painotuksille.

Vuoden 2011 toimintasuunnitelman keskeiseksi teemaksi nousivat osaamisen vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet eri kehittämisalueilla. Osaamisen kehittymistä oppilaitoksissa ja verkostossa tuemme sisällöllisesti ja menetelmällisesti kehittyvän täydennyskoulutuksen avulla, mutta entistä enemmän myös osaamisen rakenteita ja suunnitelmallista toimintaa vahvistaen. Yksittäisten koulutustilaisuuksien rinnalle tarvitaan ammatillista uudistumista tukevia käytänteitä sekä intoa ja taitoa osaamisen ja kokemusten jakamiseen arkityössä.
Osaamisen kehittämistä ISOverstaan kehittäjäyhteisössä vauhditetaan myös Osaava-hankkeen tuella.

Osaamisen aktiiviseen siirtämiseen ja valmentavaan johtamiseen tähtää myös juuri käynnistynyt koulutusohjelma, mentorointivalmennus. Parikymmentä opetusalan johtotehtävissä toimivaa henkilöä kokoontui viime perjantaina Kuopion kansalaisopistolle oppimaan mentoroinnin olemusta ja käyttöä omassa työyhteisössä.

Kiireisen tammikuun ja viime päivien kokousvalmistelujen jälkeen tuntui hyvältä osallistua hyvin suunniteltuun koulutuspäivään oppijan roolissa. Henkilökohtaisesti koskettavana koin jo ennakkotehtävän. Pohdittavaksi annettiin elämän varrelta henkilöitä ja tilanteita, joissa olen saanut ohjausta, tukea ja rohkaisua joltakin, tai toisinpäin, joissa itse olen toiminut jollekin mentorina. Pikkutehtävä käynnisti oman mielen filminauhan lapsuudesta nuoruuteen, opiskeluun ja työelämän eri vaiheisiin. Mielessä vilisi eri tavoin elämääni ja kehittymiseeni vaikuttaneita henkilöitä, jotka ehkä tietämättään toimivat arvokkaina mentoreina. Mielenkiinnolla odotan koulutusprosessin jatkoa, jolta toivon tukea ja taitoa tuleviin mentorointikohtaamisiin ja -prosesseihin.