maanantai 5. syyskuuta 2011

Syksy on uusien alkujen aikaa

Lomanjälkeinen elämä alkoi niin intensiivisesti, että heinäkuu tuntuu olevan kaukana menneisyydessä. Elokuun suunnittelutyö olikin entistä syvällisempää asioiden, tehtävien ja resurssien järjestämistä. ISOverstaan tiimissä on opeteltu rohkeasti uusia tehtäviä ja heittäydytty uudenlaisiin rooleihin. Muutimme myös uusiin tiloihin Kuopion kouluviraston piharakennukseen, peruskorjattuun puurakennukseen. Samalla on tehty fyysistä järjestämistä, purettu laatikoita ja laitettu tavaroita paikoilleen. Mitä tarvitaan jatkossa ja mistä olisi aika luopua?

Viimeviikkoisen ’kouskuttamispäivän’ myötä ISOverstaan lukuvuosi on virallisesti avattu. Tällä kertaa paneuduimme ISOverstaan ajankohtaisten teemojen lisäksi osaamisen johtamiseen. Samalla pohdimme koulun toimintakulttuuria ja sen muutosta Satu Roosin luotsaamana. Muutoshaasteisiin liittyen kävimme aktiivista keskustelua siitä, mikä suomalaisessa koulukulttuurissa on luovuttamatonta, säilynyt aikojen saatossa. Rakenteiden, ympäristöjen, menetelmien ja sisältöjen muuttuessa keskeiseksi nähtiin itse opettajuus, joka on aidosti kiinnostunut oppijasta ja oppimisesta. Persoonallaan, asiantuntijuudellaan ja esimerkillään opettaja myös innostaa oppimiseen ja jatkuvaan uudistumiseen. Toisesta välittäminen korostuu entisestään tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Ryhmäpohdinnoissa tulevaisuuden muutoskeinoiksi nousivat erityisesti osaamisen uudistuminen, henkisten voimavarojen kasvattaminen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus. Alustuksessaan Satu vertasi uuden taidon opettelua polkupyörällä ajamiseen. Ensiksi tarvitaan tietysti tietoa toimintaperiaatteista, ohjattua harjoittelua ja toisten kokemusten kuuntelemista. Pyörällä ajo on kuitenkin aloitettava ihan itse, silläkin riskillä, että aluksi voi tapahtua kompurointia ja kaatumistakin. Siinä tarvitsemme rohkeutta, kärsivällisyyttä ja riskinottoa sekä virheitä sietävää ilmapiiriä. Muutos on oppimista ja oppiminen muutosta. Toimintakulttuurin muutos alkaa siitä, että muutan itse omaa toimintaani ja tuen työyhteisöäni muutoksessa.

ISOverstaan kehittämistyötä tehdään yhteisöllisesti erilaisissa kehittämisryhmissä johtoryhmän luotsaamana. Uuden lukuvuoden myötä on käynnistynyt uusi ryhmä. ISOvipu on perustettu ammatillisen koulutuksen kehittämisryhmäksi ISOverstaassa. Elokuussa kokoonnuimme Pohjois-Karjalan ammattiopiston Linnunniemessä.
Suomalainen koulukenttä on monien muutoshaasteiden edessä. Miten voisimme ISOverstaassa entistä tehokkaammin tukea oppilaitoksia muutosten tuulten puhaltaessa? Osaamisen uusissa haasteissa tarvitaan edelleen monipuolista ja joustavaa täydennyskoulutusta, mutta myös vertaistukea ja valmennusta, mentorointitoimintaa ja yhteisöllistä jakamista. Avainrooliin nousevat myös alueelliset asiantuntijat ja kouluttajat, jotka jalostavat ja levittävät osaamistaan omilla lähialueillaan.