perjantai 25. maaliskuuta 2011

Vertaistukena toinen toisillemme - “Ilo auttaa toista”

Toimimme usein vertaistukena toinen toisillemme lähes huomaamatta. Osa meistä on kuitenkin nimetty vertaistukitoimintaan, kuten ISOverstaan verstastuet. Verstastuen roolina on toimia oppilaitoksen ISOverstas-yhteyshenkilönä erityisesti Moodle-asioissa ja auttaa ISOverstaan palveluiden käyttöönotossa.

Vertaistukena toimiessa ollaan tasavertaisia toinen toisillemme. Kouluttaja Satu Roosia vapaasti mukaellen vertaistuen roolina on tunnistaa toisen maailma, ymmärtää kollegan ongelma, tarjota erilaisia ratkaisuja ja tukea kollegaa tukitilanteeseen sopivalla tyylillä - “käyttää oikeaa taajuutta ja pysyä samalla kanavalla”.

ISOverstas on perinteisesti järjestänyt syksyisin ISOverstaan kaikille verstastukiopettajille yhteisen kehittämispäivän heti lukuvuoden alussa. Tänä keväänä jatkettiin kollegan tukena toimivien henkilöiden tukemista järjestämällä lisäksi alueellisia valmennuspäiviä Savonlinnassa, Kajaanissa, Polvijärvellä ja Järvenpäässä. Mukaan kutsuttiin nimettyjen verstastukien lisäksi myös aktiivisia verkko-opettajia. Verstastuki- ja verkko-opettajien valmennuspäivässä kirkastettiin vertaistuen toimintaa sekä perehdyttiin mm. vuorvaikutustyyleihin osana toisen ihmisen kohtaamista. Lisäksi pohdittiin kollegiaalisen tuen tarpeita, muotoja ja kuormittavuutta. Iltapäivän työpajassa syvennettiin verkkotyökalujen käyttöä.

Vertaistukena toimivat henkilöt kokivat, että mielenkiintoisinta on päästä näkemään koko koulun toimintaa. Vertaistuet oppivat itsekin nähdessään uusia tapoja tehdä opetustyötä ja erilaisia verkkokursseja. Erityisen antoisaa on yhdessä asioiden selvittäminen “ison tuntemattoman möhkäleen pilkkomista pikku hiljaa pienempiin ja selkeämpiin osiin”. Vertaistukena toiminen mahdollistaa myös oman ammatillisen kasvun ihan uudella tavalla.

Vertaistukena toimiessa onnistumisen kokemukset syntyvät siitä kun verkko-opetuksesta innostumaan saatu opettaja levittää asiaa entisestään ympärilleen - lumipalloefektiä parhaimmillaan! Onnistumisen ilo syntyy ennenkaikkea toisen auttamisesta. Vertaistukena toimiessa kaikkea ei tarvitse osata, vastauksia syntyy yhdessä etsimällä, kysymällä ja tekemällä. Sen, että kaikkea ei tarvitse osata - on kuitenkin monen vaikea hyväksyä.

Vertaistukena toimiminen on ennen kaikkea etenemistä tarpeiden ja tilanteen mukaan. Kiinnostuksen herättäminen uuteen opittavaan asiaan on tärkeää. Vertaistuen roolissa toimitaan yli ainerajojen. Kullakin opettajalla on vahva osaaminen omasta aineesta, verstastuella taas tahto auttaa, kuunnella ja tukea kollegaa.

Haasteena vertaistukena toimivat kokivat erityisesti sen, miten saadaan epävarmat käyttäjät suhtautumaan erilaisiin sovelluksiin ja asetuksiin ennakkoluulottomasti ja rennosti. Lisäksi meistä opettajistakaan moni ei aina tahtoisi malttaa kuunnella ja keskittyä selvittämään asiaa. Haasteena on myös se, miten saadaan kollegoiden kiinnostus herämään verkko-opetukseen ja muihin uusiin opetuksen uudistuksiin.

Sananlasku sanoo, että köydellä ei voi työntää. Kuinka soutaa vastatuuleen? Ei pidä rehkiä itseään hengiltä, vaan käyttää airoja oikealla hetkellä. Vertaistuen “neuvontavartin” ajoittaminen sopivaan hetkeen voi pitää sopivaa puhuria yllä verkkomaailmaan ja uuden oppimiseen.