sunnuntai 6. helmikuuta 2011

Osaamisen vahvistamista uusin menetelmin

Kovin pitkälle hurahti uusi vuosi 2011 ilman ISOverstaan blogikirjoituksia. Vuodenvaihde tilinpäätöksineen, vuosikertomuksineen ja toimintasuunnitelmineen on ollut kiireistä, mutta samalla aktiivista uusien alkujen aikaa.

Viime viikolla kokoontui ISOverstaan uudistunut johtoryhmä luotsaamaan alkaneen vuoden verkostotoimintaa. Kokouksessa esittelimme kokemuksia menneeltä vuodelta ja suunnitelmia alkaneelle vuodelle. Ensimmäisen kerran tuotimme myös strategian toteutumista kuvaavan arviointiraportin, johon kokosimme keskeisiä arviointituloksia ja toteutumatietoja vuodelta 2010. Arviointiraportin kehittämisehdotukset tarjosivat pohjan uuden toimintasuunnitelman painotuksille.

Vuoden 2011 toimintasuunnitelman keskeiseksi teemaksi nousivat osaamisen vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet eri kehittämisalueilla. Osaamisen kehittymistä oppilaitoksissa ja verkostossa tuemme sisällöllisesti ja menetelmällisesti kehittyvän täydennyskoulutuksen avulla, mutta entistä enemmän myös osaamisen rakenteita ja suunnitelmallista toimintaa vahvistaen. Yksittäisten koulutustilaisuuksien rinnalle tarvitaan ammatillista uudistumista tukevia käytänteitä sekä intoa ja taitoa osaamisen ja kokemusten jakamiseen arkityössä.
Osaamisen kehittämistä ISOverstaan kehittäjäyhteisössä vauhditetaan myös Osaava-hankkeen tuella.

Osaamisen aktiiviseen siirtämiseen ja valmentavaan johtamiseen tähtää myös juuri käynnistynyt koulutusohjelma, mentorointivalmennus. Parikymmentä opetusalan johtotehtävissä toimivaa henkilöä kokoontui viime perjantaina Kuopion kansalaisopistolle oppimaan mentoroinnin olemusta ja käyttöä omassa työyhteisössä.

Kiireisen tammikuun ja viime päivien kokousvalmistelujen jälkeen tuntui hyvältä osallistua hyvin suunniteltuun koulutuspäivään oppijan roolissa. Henkilökohtaisesti koskettavana koin jo ennakkotehtävän. Pohdittavaksi annettiin elämän varrelta henkilöitä ja tilanteita, joissa olen saanut ohjausta, tukea ja rohkaisua joltakin, tai toisinpäin, joissa itse olen toiminut jollekin mentorina. Pikkutehtävä käynnisti oman mielen filminauhan lapsuudesta nuoruuteen, opiskeluun ja työelämän eri vaiheisiin. Mielessä vilisi eri tavoin elämääni ja kehittymiseeni vaikuttaneita henkilöitä, jotka ehkä tietämättään toimivat arvokkaina mentoreina. Mielenkiinnolla odotan koulutusprosessin jatkoa, jolta toivon tukea ja taitoa tuleviin mentorointikohtaamisiin ja -prosesseihin.