keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

Kesäloman kynnyksellä

ISOverstaassa on takana toimintarikas lukuvuosi. Aktiivisen kehittämisen ja vilkkaan verkostotoiminnan syyksi voisi laittaa senkin, että kirjoittelu ja dokumentointi on nyt jäänyt vähemmälle.

Viime viikolla laskin toimintaa kuvaavia tilastoja lukuvuosikatsaukseen. Osaava- ja virtuaaliluokkahankkeiden vauhdittamana suunniteltiin ja toteutettiin yhteensä 135 koulutustilaisuutta, joihin osallistui ennätysmäärä kouluväkeä (1800 osallistumista). Toteutumatietoja tärkeämpää on kuitenkin vaikuttavuus. Miten saatu oppi jalkautuu arkityöhön edistäen uudistuvan toimintakulttuurin kehittymistä koko työyhteisössä? Keskeistä on motivaatio, henkilökohtainen suhde omaan työhön ja jatkuvaan oppimiseen osana työyhteisöä. Motivaation ja innostuksen yhdeksi lähteeksi on koettu kollegiaaliset tapaamiset ja yhteisöt. Lukuvuoden aikana järjestettiinkin useita koulutusala- ja aineryhmäseminaareja, joiden yhteydessä perustettiin facebook-ryhmiä vertaisyhteisöiksi ja asiantuntijaverkostoiksi. Jatkuvana haasteena on, miten verkostoyhteistyöllä voisimme entistä paremmin tukea osaamisen kehittymisen prosesseja oppilaitoksissa.

ISOverstaan keskeinen palvelu ja jakamisen väylä on yhteinen verkko-opetustarjonta. Kulunut lukuvuosi on ollut ennätyksellinen niin tarjonnan (415) kuin hyödyntämisenkin (1318) osalta. Verkkokurssien hyödyntäminen on kasvanut yli 50 % edellisestä lukuvuodesta. Joustavat ja yksilölliset opinpolut ovat toteutuneet usealle opiskelijalle verkko-opintojen kautta. Verkko-opiskelun taidot ovat myös tärkeitä kansalaisvalmiuksia jatko-opintoja ja työelämää varten. Kevään aikana valmisteltiin yhdessä opinto-ohjaajien kanssa verkko-opiskeluopasta, joka jatkossa toimii ohjauksen välineenä oppilaitoksissa. Talvella valmistuneet verkko-opetuksen laatukriteerit osaltaan edistävät verkko-opetuksen jatkuvaa kehittymistä niin osaamisen, sisältöjen, ohjauksen kuin hallinnoinninkin osalta. Tulevaisuuden haasteena on erityisesti ammatillisen koulutuksen ominaispiirteiden huomioiminen ammatillisen verkko-opetustarjonnan monipuolistamiseksi.

Verkostoyhteistyötä ja luottamusta rakennettiin perinteisissä aluetapaamisissa eri maakuntien oppilaitoksissa. Kevään huipentumana toteutettiin Benchmarking-turnee Kainuusta Hankoon monipuolisine vierailuineen ja seminaariohjelmineen. Kuvia, tarinoita ja videoita keräsimme mobiilisti pitkin matkaa posterous-blogiin ja Qik-palveluun tai ISOarkistoon, joten ohjelmaan saattoi osallistua myös ’etänä’. Samalla saimme uuden kokemuksen opintomatkan raportoinnista matkan varrelta. Seminaarin aineistot tallensimme ISOverstaan koulutusmateriaaleihin.

Paluumatkan palautekeskustelussa bussimatkalaiset toivoivat vastaavaa reissua lukuvuosittain tai ainakin joka toinen vuosi.
Tänään nimitetään Suomeen uusi hallitus, jonka neuvottelulinjaukset merkitsevät koulutuskentälle jatkuvasti nopeutuvaa muutosta, uusia mahdollisuuksia, mutta samalla kovia haasteita säästöohjelmineen. Tavoitteenahan on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Uudet tuulet puhaltavat. Otetaan ne luottavaisesti vastaan, avoimesti ja rohkeasti!

Leppoisaa juhannusta ja virkistävää kesälomaa kaikille!