lauantai 13. marraskuuta 2010

Monimuotoista lähialueyhteistyötä - osana ISOverstasta

Viime viikkoina olen tiivisti kierrellyt ISOverstaan aluetapaamisissa, hyvin erilaisissa oppilaitoksissa eri maakunnissa. Aluekokousten sarja käynnistyi Järvenpäästä, jatkuen Sotkamoon, Savonlinnaan, Sastamalaan, Karttulaan ja päätyen nyt viimeksi Nurmekseen.
Tällä kierroksella jaoimme entistä monipuolisemmin verkoston oppilaitosten ja alueellisten hankkeiden kuulumisia.

Lähialueyhteistyön merkitys nousi esille kaikissa tapaamisissa. Kokouksissa esiteltiin mm. seuraavia yhteistyön malleja ja hankkeita:
- Länsi-Uudellamaalla toimii jo vakiintunut toisen asteen koulutuksen LUKU-verkosto.
- Kainuun lukioiden pedagogista yhteistyötä vauhditetaan lukioiden yhteisellä KIVI-hankkeella.
- Etelä-Savon Mun Juttu -hankkeessa kehitetään toimintamallia yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen toisella asteella.
- Toisen asteen yhteistyöhanke on käynnistynyt myös Ylä-Savossa.
- Sastamalassa rakennetaan ja kehitetään omaa Sastamalan verkostolukiota.

Syksyn viimeinen kokousreissu suuntautui talviseen Nurmekseen, Pohjois-Karjalan ammattiopistolle. Oppilaitosten kuulumisten lisäksi saimme kuulla Nurmeksen kampus-hankkeesta, jolla rakennetaan alueella toimivien oppilaitosten ja vapaan sivistystyön toimijoiden yhteistä resurssikeskusta.
Valtakunnallisesti toimiva ISOverstas ei voi korvata lähialueen yhteistyötä, jolla on aina omat erityispiirteensä ja tarpeensa, unohtamatta tärkeitä kasvokkain tapaamisia. Alueelliset verkostot, viralliset ja epäviralliset, kytkeytyvätkin tavalla tai toisella ISOverstaaseen omista lähtökohdistaan riippuen. ISOverstaassa pyrimme eri tavoin tukemaan alueellista ja kollegiaalista verkostoitumista, kytkien samalla pienemmät verkostot toisiinsa. Näin mahdollistamme osaamisen ja kokemuksen liikkumisen myös verkostojen kesken.

Alkavalla viikolla pohdimme toimenpiteitä ISOverstaan kehittämiseksi yhdessä johto- ja arviointiryhmän kanssa. Miten voisimme vielä paremmin tukea osaamisen ja yhteistyön vahvistumista kehittäjäyhteisössä? OKM:n tuore julkaisu "Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta" haastaa kouluväen entistä aktiivisempaan uudistumiseen ja verkostoyhteistyöhön.